कार्यरत राहा! #Retirement Poem for Father-in-law

पप्पा सांगा कुणाचे?
पप्पा माझ्या मम्मिञ्चे…
लग्नाच्या गाडीचे दोन चाक जसे,
आयुष्यभर एकमेकांना सांभाळले तसे..
पप्पा, ह्या लग्नाच्या ऑफिस-आतून तुम्हाला सुटका नाही..! 🙂

पप्पा सांगा कुणाचे?
पप्पा माझ्या अनुचे…
चुकांवर्ती पडतात फटके जसे,
त्याहून अधिक लेकीवरचे प्रेम ओसंडे..
लाडक्या मुलीच्या प्रेमासाठी,
पितृत्वाच्या ऑफिस-आतून पप्पा तुम्हाला सुटका नाही..

पप्पा सांगा कुणाचे?
पप्पा माझ्या ‘अहोन’चे ..
कुंभार देतो मातीच्या गोळ्याला आकार जसा,
आयुष्याला ह्यांच्या वळण सुंदर दिला तसा..
अजूनही काही वळणे आहेत राहिलेली..
तर ह्या कुम्भारकामातून पप्पा तुम्हाला सुटका नाही…

पप्पा सांगा कुणाचे?
आता पप्पा फक्त माझे..
विना शंका स्वीकारले मला,
अन हरवलेली पित्र-छाया हि दिली मला..
पप्पा तुमच्या ह्या ऋणातून मला सुटका नाही,
अन आमच्या प्रेमाच्या ऑफिस-आतून तुम्हाला सुटका नाही…

तर, कार्यरत राहा! 🙂

 ~शीतल @ dreamingwordz.wordpress.com
Advertisements

6 thoughts on “कार्यरत राहा! #Retirement Poem for Father-in-law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s